tel. 03 / 71 20 600 (Petrovče) | 01 / 24 45 680 (Ljubljana) | 02 / 48 00 141 (Maribor)
Trajnostno proizvedena zunanja in notranja vrata za okolju prijazno gradnjo, ki ima prihodnost.


Skupina Hörmann je na sejmu BAU 2013 pokazala, da kot proizvajalec zunanjih in notranjih vrat ne nudi samo popolnega in certificiranega eko dokazila za skoraj vse pri gradnji objektov relevantne proizvode, ampak je tudi svoj celotni proizvodni proces usmeril v trajnostnoproizvodnjo.

"Kot družinsko podjetje se zavedamo svoje odgovornosti do naslednjih generacij, in to pomeni, da moramo trajnostno gospodariti", pravi Martin J. Hörmann, osebno odgovoren družbenik skupine Hörmann. Zato ni pomembno samo, da so vrata skupine Hörmann trajnostno razvita, ampak da tudi celotno proizvodnjo preoblikujemo v trajnostno.

Da bi v lastnem podjetju pospešili energetsko spremembo, so v svojih obratih proizvodnje vrat vpeljali sistem energetskega upravljanja, ki je certificiran skladni z ISO 50001. Individualni ukrepi, kot je n.pr. inteligentna tehnika upravljanja zgradb s centralnim energetskim krmiljenjem in z avtomatskim reguliranjem energije, zmanjšujejo potrebe po energiji posameznih obratov proizvodnje vrat.

Dokaz odličnosti je izbira Hörmann vrat za projekt The Squaire (na fotografiji), kjer je stavba prejela zlati certifikat Leed Gold.

Ime
Priimek
Elektronski naslov
cookie