tel. 03 / 71 20 600 (Petrovče) | 01 / 24 45 680 (Ljubljana) | 02 / 48 00 141 (Maribor)

V podjetju Hörmann Slovenija se zavedamo, da so ljudje najdragocenejši vir podjetja. Našo ekipo sestavlja več kot 80 strokovnjakov za vrata, ki z vrati Hörmann že več kot 30 let lepša domove po Sloveniji. Odgovornost, fleksibilnost, pripadnost, poštenost in prijaznost so vrednote, na katere smo ponosni. Par pridnih rok, ki ga navdihujejo podobne vrednote, se bo imel priložnost pridružiti naši ekipi financ in računovodstva na delovnem mestu: FINANČNIK (m/ž).

Koga iščemo?

V svojo ekipo bomo zaposlili osebo, ki bo odgovorna za:

 • usklajevanje stanja danih in prejetih posojil ter drugih posamičnih terjatev in obveznosti iz drugih razmerij,
 • pripravo pogodb za dana posojila in kontro pogodb za prejeta posojila ter skrb za primerno arhiviranje, vključno z instrumenti za zavarovanje,
 • pripravo in vodenje evidence izdanih instrumentov zavarovanj (menic, garancij zavarovalnic in bančnih garancij),
 • pripravo predloge in dokumentacije za sodno izterjavo kupcev v skladu z internimi navodili ter nadzor poteka izterjave,
 • usklajevanje in nadzor saldokonte podjetja in skrb za usklajenost analitičnih in sintetičnih evidenc zalog, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
 • izdelovanje izkaza finančnih tokov,
 • sodelovanje pri pripravi in izdelavi statistike finančnih računov,
 • sodelovanje pri pripravi in izdelavi mesečnih, trimesečnih in letnih poslovnih, statističnih ter drugih poročil in obračunov,
 • sodelovanje pri pripravi podatkov za izdelavo letnih poslovnih načrtov,
 • druga dela v skladu z delovnim nalogom in navodili nadrejenega.

Kaj pričakujemo?

Pogoj za prijavo na delovno mesto je:

 • vsaj VI. stopnjo izobrazbe,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj v primerljivi stroki,
 • organizacijske in koordinacijske sposobnosti,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina),
 • dobro poznavanje računalniških orodij MS Office in Navision (delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, itd.),
 • poznavanje slovenske računovodske zakonodaje in standardov,
 • vozniški izpit B kategorije.

Kaj ponujamo?

Kandidatu nudimo:

 • delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • delo v mladem, dinamičnem, urejenem in sproščenem delovnem okolju, kjer boste lahko uresničili svoje poklicne ambicije in razvili svoje sposobnosti,
 • redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo,
 • možnost osebnega in strokovnega razvoja ter napredovanja.

Kraj dela: Petrovče

Kako se prijavite?

Navdušite nas z življenjepisom in opisom vaših dosedanjih delovnih izkušenj. Pričakujemo jih na e-naslovu: m.turnsek@hormann.si, s pripisom »Finančnik«.

Vaše prijave bodo obravnavane zaupno. Z dodatnimi informacijami vam z veseljem postrežemo na telefonski številki 03/71 20 600.

Upoštevali bomo prijave, ki jih bomo prejeli do vključno 19.5.2024.

Ekipa Hörmann Slovenija
#ljubimovrata

Ime
Priimek
Elektronski naslov
cookie