tel. 03 / 71 20 600 (Petrovče) | 01 / 24 45 680 (Ljubljana) | 02 / 48 00 141 (Maribor)

Odgovornost do prihodnjih generacij

Kot družinsko podjetje se zavedamo odgovornosti do prihodnjih generacij in se zato že leta udejstvujemo na področju varstva okolja in podnebja. Naša podnebna strategija pri tem upošteva trojni pristop, ki ga sestavljajo izračun, zmanjšanje in izravnava emisij. Prizadevamo si nenehno zmanjševati emisije CO2.

Izračun emisij CO2

/images/temp/bg/mislimo-zeleno-izracun-2022-1.jpg Kot podlago za naše udejstvovanje na področju podnebja vsako leto izračunamo emisije CO2 naših lokacij v vseh treh sklopih iz Protokola o toplogrednih plinih. Tako poleg upravljanja objektov, mobilnosti in pisarniškega materiala v izračun vključimo tudi vhodno in izhodno logistiko, embalažo ter polizdelke vseh proizvedenih proizvodov.

Zmanjšanje emisij CO2

/images/temp/bg/mislimo-zeleno-zmanjsanje-2022.jpg Z vključitvijo energije iz obnovljivih virov že leta zmanjšujemo emisije CO2. Poleg tega izboljšujemo energetsko učinkovitost svojih objektov in naprav. Tako zmanjšujemo porabo energije in varujemo vire. Tudi z dodatnimi ukrepi, kot je uporaba recikliranega papirja, ogljično nevtralnega pošiljanja pošte ali recikliranja transportne embalaže, vlagamo v čisto prihodnost.

Izravnava emisij CO2

/images/temp/bg/mislimo-zeleno-izravnava-2022.jpg Izravnava emisij CO2 je poleg preprečevanja in zmanjševanja pomemben korak pri celovitem varstvu podnebja. Toplogredni plini, kot je CO2, se enakomerno porazdelijo v ozračju, zato je koncentracija toplogrednih plinov na Zemlji približno povsod enaka. Tako ni pomembno, kje na Zemlji se emisije povzročajo ali preprečujejo.


Katalog mislimo zeleno

Ime
Priimek
Elektronski naslov
cookie