tel. 03 / 71 20 600 (Petrovče) | 01 / 24 45 680 (Ljubljana) | 02 / 48 00 141 (Maribor)
več fotografij

Med 14. in 19. januarjem bo v Muenchnu potekal že 20. strokovni sejem gradbeništva BAU 2013, na katerem bodo predstavljeni Hörmannovi visokokakovostni in inovativni izdelki.

Sejem BAU
je bienalna sejemska prireditev, ki so jo v Muenchnu začeli leta 1964. Specializiral se je predvsem za področje arhitekture, materialov in gradbenih sistemov in za ta področja postal najpomembnejši sejem v Evropi, medtem ko ga zapodročje arhitekture lahko štejemo za vodilnega v svetovnih razmerah.

BAU 2013 je že 20. strokovni sejem gradbeništva in se je skozi leta uveljavil kot temeljna platforma gradbene stroke v Evropi. Štiri vodilne teme na sejmu BAU 2013 bodo:

  1. trajnostna gradnja,

  2. gradnja za generacije,

  3. energija 2.0. in

  4. urbani razvoj v 21. stoletju.

Matjaž - garažna vrata Hörmann
Matjaž - garažna vrata Hörmann
Ime
Priimek
Elektronski naslov
cookie