tel. 03 / 71 20 600 (Petrovče) | 01 / 24 45 680 (Ljubljana) | 02 / 48 00 141 (Maribor)

Skrbimo za okolje! Vrtne lope in skladiščni sistemi Hörmann so 100% podnebno nevtralni.

Trajnostno proizvajanje inovativnih izdelkov

Hörmann in EcoStar se kot veliko družinsko podjetje zavedata svoje odgovornosti za prihodnje generacije. Pri varovanju okolja in podnebja Hörmann prakticira trojni pristop, ki ga sestavljajo izračun, zmanjšanje in izravnava emisij, s čimer se trudi nenehno zmanjševati emisije CO2. Ker se vsem emisijam dandanes še ne moremo popolnoma izogniti, proizvedene emisije kompenziramo s podpiranjem različnih projektov varovanja okolja.

Uporaba zelene elektrike in skrb za okolje

Celotna potreba po električni energiji skupine Hörmann v Nemčiji je pokrita s 100% zeleno električno energijo. Poleg tega izvajamo različne ukrepe s katerimi skrbimo za okolje, kot je zamenjava klasične osvetlitve z bolj varčno LED osvetlitvijo, uporaba recikliranega papirja, uporaba optimiziranih rešitev za embalažo, ipd. Skupaj s pametnim in certificiranim sistemom energetskega upravljanja, s CO2-nevtralno dostavo pošte ter pridobivanjem sekundarnih surovin, se letno zmanjša izpust CO2 za več kot 40.000 ton.

Pobuda za pogozdovanje

Da bi nadomestili emisije, katerim se zaenkrat še ne moremo izogniti, podpiramo projekt pogozdovanja okoli 22.000 hektarjev v Urugvaju s certifikatom Verified Carbon Standard (VCS) v sodelovanju s podjetjem ClimatePartner. Nastale gozdne površine se upravljajo v skladu s smernicami FSC in proizvajajo visokokakovostno lesno surovino. Hkrati nase vežejo velike količine CO2 iz ozračja.

Podnebno nevtralni skladiščni sistemi

/images/temp/bg/klimaneutral.jpg

Zaradi teh in številnih drugih ukrepov za zmanjševanja emisij CO2, ki jih izvaja skupina Hörmann, so vsi skladiščni prostori Hörmann prejeli oznako „podnebno nevtralno“, na kar smo izredno ponosni.

Ime
Priimek
Elektronski naslov
cookie