tel. 03 / 71 20 600 (Petrovče) | 01 / 24 45 680 (Ljubljana) | 02 / 48 00 141 (Maribor)
več fotografij

Hörmann pogoni oz. motorji za vrata

Vse bistvene komponente vrat in pogona/motorja, kot so lamele, podboji, okovja, pogoni in krmiljenja so pri Hörmannu plod lastnega razvoja in lastne proizvodnje. To zagotavlja visoko kompatibilnost med vrati, pogonom in krmiljenjem. Da bi zagotovili vedno enak kakovostni nivo proizvodnje, razvijajo specialne proizvodne naprave, ki so plod lastnih razvojnih idej.

Pri razvoju pazijo, da tvorita vrata in pogon medsebojno optimalno usklajen sistem. Dolgoročni testi pod realnimi pogoji zagotavljajo domišljene serijske proizvode, na katere se lahko zanesete.

Trajnostno proizvedeno: industrijska sekcijska vrata Hörmann

Ekološka kakovost
Obsežen sistem energetskega managementa zagotavlja okolju prijazno proizvodnjo, n.pr. z nadaljnjim izkoriščanjem procesne toplote proizvodnih naprav za ogrevanje hal.

Ekonomska kakovost
Dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja z uporabo kakovostnih materialov, kot je n.pr. zasteklitev
DURATEC.

Funkcionalna kakovost
Velikopovršinske in energijsko varčne zasteklitve kakor tudi toplotno ločene konstrukcije vrat omogočajo optimalno energetsko bilanco zgradbe.

Procesna kakovost
Varčna uporaba materialov z nadaljnjo uporabo sortno čistih odpadkov umetnih mas iz proizvodnega procesa.

Potrjena in dokumentirana trajnost s strani inštituta ift Rosenheim

Samo Hörmann je že pridobil potrditev trajnosti vseh industrijskih sekcijskih vrat z okoljsko proizvod vrat (EPD) skladno z ISO 14025, in sicer pri inštitutu za okensko tehniko ift Rosenheim. Osnova za preizkušanje so Product Category Rules (PCR) „notranja in zunanja vrata“. Okolju prijazna proizvodnja je bila potrjena z ekobilanco v skladu z DIN ISO 14040 / 14044 za vsa industrijska sekcijska vrata.

Trajnostno izdelano s kompetenco podjetja Hörmann

Hörmann si je že lahko pridobil precej izkušenj s številnimi objekti za trajnostno gradnjo. S pridobljenim tehničnim znanjem lahko podpiramo tudi vaše projekte.

Pošljite povpraševanje

Pogoni industrijskih vrat
Pogoni industrijskih vrat
Pogoni industrijskih vrat
Pogoni industrijskih vrat
Pogoni industrijskih vrat
Pogoni industrijskih vrat
Pogoni industrijskih vrat
Pogoni industrijskih vrat
Pogoni industrijskih vrat
Ime
Priimek
Elektronski naslov
cookie